Ugrás a fő tartalomra

9024 Győr, Nádor tér 4.


+3696203361

Széchenyi 2020

Projektek


A Győri Műszaki Szakképzési Centrum két tagintézményének infrastrukturális fejlesztése

Támogató adatai: NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.

Kedvezményezett adatai: Győri Műszaki Szakképzési Centrum

Székhely: 9024 Győr, Nádor tér 4.

Képviselő neve: Gede Eszter kancellár

Igényelt támogatás összege: 3 487 792 725 Ft

Megvalósítási időszak: 2019. április 16.- 2022. december 31.

 

A fejlesztési program célja:

 • A 21. századi igényeknek megfelelő, vonzó környezetet biztosító mintaiskola létrehozása.
 • A munkaerőpiaci igényekkel összhangban az informatikai képzésben tanulók létszámának a növelése.
 • Az Ipar 4.0 kihívásaira válaszolni képes iskolai tanműhely kialakítása – Épüljön fel Győrben „ A jövő szakmáinak tanműhelye” .
 • A 21. századi igényeknek megfelelő pályaorientációs tevékenység megvalósítása a Mobilis-szel közösen. A szakképzésben tanulók számának a növelése a pályaorientációs tevékenység bővítésének eredményeképpen.
 • A széles ágazati alapozás feltételeinek a megteremtése, a szakgimnáziumi képzések presztízsének a javítása.
 • A Centrum szolgáltatói jellegének erősítése - a felnőttképzési tevékenység bővítése, a Centrum minősített vizsgaközpontként való működése.
 • A képzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése.

 

Távlati célok:

Távlati cél, hogy a Győri Műszaki Szakképzési Centrum és tagintézményei úgy működjenek, hogy élvezzék a térség gazdasági szereplőinek, a többi oktatási intézménynek és a stratégiailag fontos partnereknek a bizalmát, és így olyan társadalmi megbecsülést érjen el, ami arra ösztönzi a pályaválasztás előtt álló fiatalokat és a tanulni vágyó felnőtteket egyaránt, hogy az iskoláinkat válasszák.

Ennek keretében célunk olyan képzési szerkezet kialakítása, amely a munkaerőpiaci keresleten alapul, képes reagálni az Ipar 4.0 kihívásaira, és amely olyan fiatalokat bocsájt ki, akik képesek az önálló ismeretszerzésre és a gyorsan változó elvárásokhoz való alkalmazkodásra.

 

A felnőttképzési tevékenységben elsősorban rövid időtartamú, az előzetes tudás beszámítására alapozott képzések körét tervezzük bővíteni, és a jövőben a Győri Műszaki Szakképzési Centrum minősített vizsgaközpontként is szeretne tevékenykedni.

 

A tevékenység közvetlen célcsoportja:

Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 517 tanulója

Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának  1378 tanulója

 Összesen: 1895 tanuló

 

A két fejlesztés hatására 1895 diák tanulhat teljesen megújult környezetben, ami a Győri Műszaki Szakképzési Centrum 5716 tanulójának a 33 %-a.

 

A két tagintézményekben tanító 157  fő  pedagógus.

 

Közvetett célcsoport :

 • a győri szakképző intézményekben tanuló közel 10 000 diák
 • a pályaválasztás előtt álló, az érintett térségben élő 6 000 diák és szülei
 • gazdaság igényei alapján szervezett képzéseken résztvevő szakmai képesítést szerző felnőtt lakosság.

 

1.  projektelem:  21. századi mintaiskola kialakítása a Győri Műszaki SZC Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája komplex fejlesztésével- a képzési profil informatikai ágazattal való bővítése mellett

A fejlesztés helyszíne: 9024 Győr, Ikva utca 70.

 

A fejlesztéssel elérendő célok:

 • Az alapvető cél, hogy az egész intézmény alakuljon át a 21. századnak megfelelő színvonalú oktatási környezetté.
 • Az iskola képzési profilja bővüljön informatikai képzésekkel.

Beavatkozások:

 • Az épület jelenlegi adottságait figyelembe véve az új oktatási helyiségek megvalósítása a mostani könyvtár helyére felépített háromszintes épületszárnyban tervezzük.
 • Kialakításra kerülő új helyiségek: 7 db tanterem, 2 db - tanterem méretű egységekre megosztható - nagyobb terem, ezekhez szükséges vizesblokk, 2 db iroda 3-3 főnek és egy összevont karbantartói bázis (melynek jelenlegi helyein oktatási termek alakulhatnak ki, szertárak szabadulhatnak fel). Ugyancsak új területet igényelnek a korszerű intézményben elengedhetetlenül szükséges közösségi területek.
 • A kialakított helyiségek berendezése olyan módon, hogy a kooperatív tanítási-tanulási módszerek alkalmazására is alkalmas flexibilis, nyitott oktatási terek, és vonzó közösségi terek jöjjenek létre.

 

2. projektelem: A „Jövő szakmáinak tanműhelye” – 21. századi minta tanműhely kialakítása a Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában

A fejlesztés helyszíne: 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

 

A fejlesztéssel elérendő célok:

 • Az alapvető cél, hogy az intézmény területén létesüljön a 21. századnak megfelelő színvonalú szakképzési bázis, mely helyet biztosít a korszerű gyakorlati képzési programoknak, lehetővé teszi a széles ágazati alapozás iskolai megvalósítását.
 • A vonzó környezetnek köszönhetően minél többen válasszák a gép- és járműipari szakmákat.
 • Bővüljön az iskola felnőttképzési tevékenysége. A Centrum felnőttképzési tevékenységének központja az új épületkomplexumban kapjon helyet.

 

Beavatkozások:

 • Új tanműhely komplexum felépítése az iskola udvarán található salakos sportpálya helyén.
 • A szükséges új helyiségek: 6 db Tanműhely 6 m belmagassággal, egyenként 60 m² alapterülettel. Fontos, hogy a műhelyek amennyire csak lehet könnyen egybenyithatók és igény szerint leválaszthatók legyenek. 6 db csoport-tanterem, 15-15 főre a műhelyek közelében. Öltöző-szociális helyiségek 90 tanulóra, 10 oktatóra, valamint csak vizesblokk a rendezvények esetén 100 főre. 1 db - tanterem méretű egységekre megosztható - nagyobb terem, ehhez szükséges előtér. 2 db iroda 3-3 főnek. 1 db. Tanterem 30 főre. Közösségi területek, bejárati előtér csoportok gyülekezéséhez méretezve, nagyterem előtt megfelelő méretű közösségi tér. Mértéktartóan reprezentatív előtér és belső közlekedő rendszer, teljes épület akadálymentes.
 • Új autós bejárat nyitása a tanműhely jobb megközelíthetősége érdekében.
 • A tanműhely bebútorozása a 21. századi igényeknek megfelelően.
 • Az építkezés miatt felszámolandó salakos sportpálya pótlása modernebb, rendezvények szervezésére is alkalmas sport-és rendezvénytérrel.

 

3. projektelem: Együttműködés a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal: kihelyezett pályaorientációs STEM alkotótér kialakítása

A fejlesztés helyszíne: 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66. 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66.

 

A fejlesztéssel elérendő célok:

 • Az alapvető cél, hogy a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal együttműködve jöjjön létre a járműipari szakmákhoz kapcsolódóan egy rugalmas tanulási megoldásokat kínáló alkotótér, amelyek elősegítik az önállóságot és a kooperációt, ezáltal lehetővé téve a diákoknak, hogy teszteljék saját ötleteiket és innovációikat, és ahol a foglalkozások interdiszciplinárisak, általában több technika bevonásával dolgoznak.
 • A vonzó környezetnek köszönhetően minél többen válasszák a gép- és járműipari szakmákat.
 • Bővüljön a Centrum pályaorientációs tevékenysége, és váljon szorosabbá az együttműködése a Mobilis-szel, illetve a Széchenyi István Egyetemmel.

 

Beavatkozások:

 • A Mobilis felső szintjén található kiállítótér korszerűsítése.
 • Zárható alkotóműhely kialakítása a Mobilisben (kb. 70-80 m2)
 • Az alkotótér bebútorozása a 21. századi igényeknek megfelelően.
 • A STEM alkotótér működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése.

 

Projekttel kapcsolatos további információk:

Név: Gede Eszter - kancellár

E-mail: gede.eszter@gyoriszc.hu 

Telefon: +36302757477

A Győri Műszaki Szakképzési Centrum két tagintézményének infrastrukturális fejlesztése


Csatolt fájlok

Támogatói Okirat_21. századi szakképző iskolák projekt_2019.06.28..pdf

Letöltés


KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Győri Szakképzési Centrum

   9024 Győr, Nádor tér 4.

  • Telefon: +3696203361

   E-mail: info@gyoriszc.hu

   OM azonosító: 203037

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/001178


  2024Győri Szakképzési Centrum