ginop525 logo fekvoTovábbi információ:

https://gyakornok.info.hu/

 

 

 

A GINOP-5.2.5 Gyakornoki Program projektmenedzsmentje 2019. augusztus 5-e hétfőtől a 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A.

alatt végzi munkáját és áll a vállalkozások, valamint a gyakornokok rendelkezésére
E- Mail: ginop@gyoriszc.hugyakornokiprogram@gyoriszc.hu
Telefon: +36-30/358-5983

 

A Gyakornoki programmal kapcsolatos kérdéseit honlapunkon történt regisztrációját követően közvetlenül munkatársainknak teheti fel. Kérdéseire 48 órán belül válaszolunk.

 

Gyakornoki program – támogató szolgáltatások GINOP 5.2.5-16 FELHÍVÁS letöltése:

GINOP 5.2.5-16 projekt felhívás

Gyakornoki program – támogató szolgáltatások GINOP 5.2.4-16 FELHÍVÁS letöltése:

GINOP 5.2.4-16 projekt felhívás

GINOP 5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP 5.2.5-16 – Gyakornoki program – támogató szolgáltatások

 

Magyarország Kormánya az Európai Unióval együttműködve átfogó programot hirdet a hazai, 25 év alatti, szakképzett fiatalok foglalkoztatásának, a pályakezdők munkához jutásának és munkatapasztalat-szerzésének támogatására. A GINOP-5.2.4-16 program bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan, lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására, valamint szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. A vállalkozások számára a pályázat célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítése. A program az Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások rendszerébe ágyazva valósul meg. A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások keretében pedig a szakképzési centrumok valósítják meg a támogatott gyakornoki foglalkoztatás ismertségének és a programba történő bekapcsolódás lehetőségének minél szélesebb körű elterjesztését.

 

GINOP-5.2.5-16 projektmenedzsment tagjai:

Kulcsár István Nagy Péterné
GINOP 5.2.5-16 projektmenedzser GINOP 5.2.5-16 pénzügyi menedzser
96/204-498, 30/358-5983 96/204-498, 20/289-1050
kulcsar.istvan@gyoriszc.hu nagy.peterne@gyoriszc.hu
 
Szalai-Horváth Alexandra
GINOP 5.2.5-16 projekt asszisztens
96/204-498, 30/358-5983
horvath.alexandra@gyoriszc.hu

 

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

gyakornokiprogram@gyoriszc.hu

Online ügyfélszolgálatunk kérdését legkésőbb 2 munkanapon belül dolgozza fel.

GYAKORI KÉRDÉSEK:

Mit tegyen az a fiatal, aki szeretne gyakornokként bekapcsolódni a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki programba?

A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!
  1. A fiatal jelentkezik a lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, és jelzi, hogy regisztrálni szeretne az Ifjúsági Garancia Rendszerben. Fontos, hogy a fiatal jelezze, hogy a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program keretében szeretne gyakornokként elhelyezkedni. ⇒
  2. A gyakornokjelölt lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya kiállítja az igazolást a gyakornokjelölt számára, az Ifjúsági Garancia programba való regisztrációjáról, és az erre a célra a Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályai által kiküldött Irányítólappal a gyakornokjelöltet a gyakornok által legkönnyebben elérhető szakképzési centrumba irányítja.(1. melléklet a programban közreműködő szakképzési centrumok) ⇒
  3. A gyakornokjelölt az Irányítólappal felkeresi a lakhelyéről legkönnyebben elérhető szakképzési centrumot. ⇒
  4. A szakképzési centrum kitölti az Irányítólapot, aláírja, lepecsételi, az eredeti dokumentumot megőrzi, melynek másolatát visszajuttatja a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára. Ezzel egyidőben a centrumban rögzítik a fiatal adatait az adatbázisban. Ennek során a gyakornok jelölt jelzi, hogy van-e a látókörében olyan vállalkozás, amely a gyakornoki program keretében foglalkoztatni kívánja őt. ⇒
  5. Amennyiben ismert a gyakornokot foglalkoztatni kívánó vállalkozás, a gyakornokjelöltnek a továbbiakban vele kell a kapcsolatot tartania. Amennyiben nincs még leendő foglalkoztató, a szakképzési centrum segít ennek felkutatásában, és amennyiben talál megfelelő partnert, az adatbázisba felvett elérhetőségein értesíti a gyakornokjelöltet.
A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!

Mit tegyen a vállalkozás, aki szeretne gyakornokot foglalkoztatni a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program keretében?

A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!
  1. A vállalkozás felkeresi a foglalkoztatás tervezett helyszínéhez legközelebb eső (legkönnyebben megközelíthető) szakképzési centrumot.(1. melléklet a programban közreműködő szakképzési centrumok) ⇒
  2. A szakképzési centrum felveszi az adatbázisába a vállalkozás adatait, és kiállítja a kapcsolatfelvételről szóló igazolást, amely a pályázat benyújtásának a feltétele.Az igazolás aláírására a területileg illetékes szakképzési centrumok – azaz a GINOP 5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások című projekt megvalósításában résztvevő konzorciumi tag centrumok– főigazgatói, távollétük esetén helyetteseik jogosultak (a centrumok SZMSZ-e szerint).Ezek a szakképzési centrumok régiónként a következők:Nyugat-dunántúli régió: Győri Műszaki Szakképzési Centrum (konzorciumvezető)Közép-dunántúli régió: Székesfehérvári Szakképzési CentrumDél-dunántúli régió: Pécsi Szakképzési CentrumÉszak-magyarországi régió: Egri Szakképzési CentrumÉszak-alföldi régió: Kisvárdai Szakképzési CentrumDél-alföldi régió: Szegedi Szakképzési CentrumA vállalkozások azonban nem csak ebben a 6 centrumban, hanem a 6 régió bármely szakképzési centrumában jelentkezhetnek (célszerűen ott, ahol a gyakornok foglalkoztatását tervezik). Amennyiben nem konzorciumi tag centrumban jelentkezik a vállalkozás, az adatfelvétel, és az igazolás kitöltése után a szakképzési centrum elektronikusan megküldi aláírásra a kitöltött igazolólapot az adott régióban illetékes szakképzési centrumnak, aki azt a lehető leggyorsabban, de legkésőbb két munkanapon belül a pályázat benyújtásához szükséges aláírt, lepecsételt szkennelt formában elektronikusan visszaküldi a beküldéskor megadott címre (célszerűen a vállalkozás címére, másolatban pedig a beküldő centrumnak). Az igazolólap eredeti példányát az aláírásra jogosult centrum postai úton küldi meg a vállalkozás megadott postacímére. ⇒
  3. Az adatfelvételkor a vállalkozás nyilatkozik arról, hogy rendelkezésére áll-e alkalmas gyakornokjelölt. Amennyiben igen, és mind a fiatal, mind a vállalkozás megfelel a Felhívásban leírtaknak a pályázat az elektronikus pályázati felületen benyújtható. Amennyiben a vállalkozás még nem talált gyakornokot, a szakképzési centrum segít az alkalmas jelölt felkutatásában. E tevékenységét a centrum a területileg illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával együttműködve végzi, hiszen ott található az álláskereső fiatalok nyilvántartása. A gyakornok felkutatása során a centrum folyamatosan tájékoztatja a vállalkozást, és ha talál jelöltet – annak beleegyezése esetén – kiközvetíti a vállalkozáshoz. ⇒
  4. A pályázat benyújtásakor (5 millió Ft pályázati összeg alatt) a vállalkozás jelzi, ha szeretne élni a szakképzési centrummal való személyes kapcsolattartás lehetőségével (plusz pont jár érte a pályázat elbírálásakor). Ha él ezzel a lehetőséggel, a szakképzési centrum (ahol az igazolását is kiállították) kijelöli a hálózati kapcsolattartó, tanácsadó kollégát, aki felel a kapcsolattartásért. A sikeres pályázó minden esetben havonta adatot szolgáltat a szakképzési centrumnak, és az 5. és a 9. hónap végén az előrehaladási naplót eljuttatja a kapcsolattartásra kijelölt – a projekt megvalósításának helyszínéhez legközelebb eső – szakképzési centrumhoz.
A dokumentum letöltéséhez kattintson ide!

 

A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások című kiemelt projekt rendezvényei:

 

2016. november 22.

Országos projektindító rendezvény Győrben:

Gede Eszter főigazgató előadása letöltéséhez kattintson ide!
Kovács Emerencia pénzügyi menedzser előadása letöltéséhez kattintson ide!
Temesszentandrási Judit Ifjúsági Garancia koordinátor előadása letöltéséhez kattintson ide!
Fodorné Nagy Katalin szakmai vezető előadása letöltéséhez kattintson ide!

 

2017. január 23.

Észak-alföldi régió nyitórendezvénye Kisvárdán:

Dr. Papp Csaba előadása letöltéséhez kattintson ide!
Nagyné Varga Katalin előadása letöltéséhez kattintson ide!
Szabó István előadása megtekintéséhez kattintson ide!
Vizer Zoltán előadása megtekintéséhez kattintson ide!

 

2017. február 09.

Közép-dunántúli régió nyitórendezvénye Székesfehérváron:

Takács Andrea előadása letöltéséhez kattintson ide!
Kulcsár Szilvia előadása letöltéséhez kattintson ide!
Pénzesné Obuch Tímea előadása letöltéséhez kattintson ide!

 

2017. február 14.

Észak-magyarországi régió nyitórendezvénye Egerben:

Gede Eszter előadása megtekintéséhez kattintson ide!
Szőke Csilla előadása megtekintéséhez kattintson ide!
Fábri Eufrozina előadása megtekintéséhez kattintson ide!
Fülöp Gábor előadása megtekintéséhez kattintson ide!
Fenyves Péter előadása megtekintéséhez kattintson ide!

 

2017. március 07.

Nyugat-dunántúli regionális projektindító rendezvény Győrben:

Gede Eszter előadása megtekintéséhez kattintson ide!
Fodorné Nagy Katalin előadása megtekintéséhez kattintson ide!
Pető Tamás előadása megtekintéséhez kattintson ide!