Továbbtanulási lehetőségek a szakképzésben érettségi után

Az érettségi végzettséggel rendelkezőknek számos területen lehetősége van a felsőoktatásban való továbbtanulásra vagy szakma elsajátítására.

A szakképzésben huszonnégy ágazat százhetvenöt szakmája közül választhatnak az érdeklődők. A szakmaválasztást a https://szakkepzes.ikk.hu/ honlapon található „Tájékoztatófüzet az alapszakmákról” segíti, amelyben a szakmák rövid leírása olvasható. Az érettségire épülő, kettő vagy három éves képzésben részt vevők az első félévben ágazati alapoktatás keretében ismerkednek meg az adott ágazat sajátosságaival, alapismereteivel, és ezt követően választják ki az adott ágazaton belül a szakirányú oktatásban elsajátítani kívánt konkrét szakmát. Az érettségi végzettséggel rendelkezők szakmai oktatása kizárólag a szakmai vizsgára való felkészítésből áll, hiszen a közismeretet középiskolai tanulmányaik során már elsajátították.

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINKET AZ ALÁBBI LINKEN TALÁLJA: KATT IDE!

 

A szakma tanulás előnyei
  1. Az első két szakma megszerzését az állam ingyenesen biztosítja.

Legfeljebb kettő szakma megszerzése az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül mindenkinek ingyenes.

  1. Az érettségi után megszerzett technikus szakképzettséggel a tanulók megerősített tudással, többletpontokkal, vagy az okleveles technikus képzésben akár már megszerzett kreditekkel indulhatnak később a felsőoktatásba.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy azok számára, akik a szakképzésben való szakmaszerzést követően tanulnak tovább a felsőoktatásban, tanulmányaik során jelentős előnyt, könnyebbséget jelent a szakképzésben megszerzett szakmai tudás. Ehhez mostantól további előnyként társul, hogy a technikusi oklevéllel rendelkezők a jövőben a szakképzettségük szakirányának megfelelő továbbtanulás esetén dönthetnek úgy, hogy a felvételi pontjuk számítása kizárólag a szakmai vizsgájuk eredménye alapján történjen, és a vizsga eredményétől függően akár 400 pontot is szerezhetnek a felsőoktatási felvételi eljárásban. Emellett természetesen jogosultak az általános szabályok szerint – például nyelvvizsga, sporteredmény, vagy szociális helyzet figyelembevételével – szerezhető többletpontokra is.

Azok, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott szakmai program szerint végzik el a technikumot, a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják. Az így megszerzett tudás pedig akár kreditpontként is beszámítható a későbbi felsőoktatási tanulmányok során.

  1. A nappali rendszerű képzésben való részvétellel diákigazolvány is igényelhető, amellyel minden diákkedvezmény (utazás, programbelépők stb.) igénybe vehető.

A huszonötödik életév betöltéséig a nappali rendszerű szakmai oktatásba beiratkozók tanulói jogviszonyban vehetnek részt a szakképzésben, és az ehhez kapcsolódó valamennyi kedvezményre jogosultak lesznek.

  1. A képzés során ösztöndíj, a szakképzettség megszerzését követően pályakezdési juttatás jár minden első szakmát tanulónak.

Az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló ösztöndíjra jogosult, továbbá egyszeri pályakezdési juttatásban is részesül a szakmai vizsga eredményétől függően.

  1. Azok, akik duális képzésben sajátítják el a szakmát, vállalati környezetben tanulhatnak, és munkabért kapnak tanulmányaik során.

A duális képzésben részt vevő tanulók munkabérre lesznek jogosultak a jövőben. Ennek összege – a tanuló és a duális képzőhely megállapodása alapján – a kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) legalább hatvan százaléka, de legfeljebb a minimálbérnek megfelelő összeg, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a tanuló szakmai felkészültségét, tanulmányi eredményeit is. A duális képzés számos előnnyel jár, ezért fontos, hogy a lehető legtöbb tanulónak legyen lehetősége a szakirányú ismereteket valós munkakörülmények között elsajátítani.

  1. A szakképzés gyakorlatias, a munkaerőpiacon jól használható tudást és kompetenciákat biztosít.

A szakmai oktatás során elsődleges cél a tanulók munkaerőpiacra való felkészítése. Ezt szolgálja a projektoktatás bevezetése, amelynek keretében a tanulók projektfeladatokon keresztül sajátíthatják el az elméleti és gyakorlati ismereteket. A tanulmányokat lezáró szakmai vizsgának is fontos részét képezi a projektfeladat megvalósítása, illetve portfólió készítése, amely akár az álláskeresés során is felhasználható első referenciamunkaként.

  1. A tanulóknak érettségire épülő képzésben is lehetőségük van idegen nyelvi oktatásban részt venni.

Tekintettel arra, hogy napjainkban szinte valamennyi szakma gyakorlásához elengedhetetlen legalább egy idegen nyelv ismerete, a szakképzésben nagy hangsúlyt kap a nyelvi oktatás, amelybe az érettségire épülő képzésben részt vevőknek is lehetősége van bekapcsolódni.