GINOP-6.2.3-17-2017-00025                                                                     infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

A Győri Szakképzési Centrum intézményeinek átfogó fejlesztése

 FELHÍVÁS letöltése: GINOP 6.2.3-17 projekt felhívás

 

Kedvezményezett:

Győri Műszaki Szakképzési Centrum

9024 Győr, Nádor tér 4.

 

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.12.01. – 2020.05.31.
A szerződött támogatás összege: 549 079 883 Ft
Támogatási döntés időpontja: 2018.01.24.
A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt tartalma, a fejlesztéssel érintett ingatlanok (megvalósítási helyszínek):

A GINOP-6.2.3-17-2017-00025 projekt keretében a Győri Szakképzési Centrumban és tagintézményeiben a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében átfogó intézményfejlesztés kezdődik. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege 549,08 millió forint.

A projekt kiemelt célja a végzettség nélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények kulcskompetencia-fejlesztő kapacitásainak megerősítése, az alapkészségek fejlesztésére alkalmas eszközrendszer kialakítása.

A projekt céljainak elérése érdekében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 • Az egyéni felmérések eredményei alapján a lemorzsolódással leginkább veszélyeztetett diákokból kis létszámú tanulócsoportok kialakítása az alap- és kulcskompetenciák fejlesztése céljából
 • Pedagógusok módszertani továbbképzése és felkészítése a végzettség nélküli iskolaelhagyás hatékony kezelése és megelőzése érdekében
 • Tanuló életpálya-építést szolgáló pályaorientációs tevékenységek megvalósítása
 • Informatikai fejlesztések (okos tanterem, számítástechnikai eszközök)
 • LEGO robotika eszközök fejlesztése
 • Digitális Közösségi Alkotóműhely kialakítása
 • Kollégiumi közösségi tér kialakítása
 • A szabadidő hasznos eltöltését támogató, iskolai kötődést motiváló, tanulást támogató programok szervezése

 

A projekt megvalósítása hozzájárul a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javulásához, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növekedéséhez.

A projekt eredményeként a tanulók alapkészségei és a munkaerőpiaci szempontból fontos kompetenciáik fejlődnek, így javulhat a foglalkoztatottságuk.

A megvalósítási helyszínek:
 • Győri Szakképzési Centrum, 9024 Győr, Nádor tér 4.
 • Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9025 Győr, Cinka Panna u. 2.
 • Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9024 Győr, Nádor tér 4.
 • Győri SZC Szabóky Adolf Szakiskolája, 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 26.
 • Győri SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma, 9021 Győr, Szent István út 1.
 • Győri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás József. u. 3.
 • Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 9021 Győr, Szent István út 7.
 • Győri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
 • Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9024 Győr, Ikva u. 70.

 

Projektmenedzsment tagjai:
Bendéné Czuppon Bernadett Kiss Gergely
GINOP 6.2.3-17 projektmenedzser GINOP 6.2.3-17 pénzügyi menedzser
96/203-192 105-ös mellék 96/203-192 105-ös mellék
30/169-2009, 30/358-6013 30/169-2008, 30/358-6013
bendene.bernadett@gyoriszc.hu kiss.gergely@gyoriszc.hu
Enzsölné Módi Borbála Nagy Anita
GINOP 6.2.3-17 szakmai vezető GINOP 6.2.3-17 pályaorientációs referens
96/203-192 105-ös mellék 96/203-192 105-ös mellék
30/169-2010, 30/358-6013 30/169-2013, 30/358-6013
enzsolne.borbala@gyoriszc.hu nagy.anita@gyoriszc.hu

GINOP-6.2.3-17-2017-00030

 

Kedvezményezett:
Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
A projekt megvalósítási időszaka: 2017. december 1.-2020. május 31.
A megvalósítás költsége: 550 000 000 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

 

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum 2017. október 24-én nyújtott be támogatási kérelmet a Támogató felé, amely pozitív elbírálásban részesült. A támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza.

A pályázat célja a végzettségnélküli iskola elhagyók számának csökkentése, a szakképző intézmények ku

A projekt közvetlen célcsoportjai:

 • a szakképzési centrum és a tagintézményeink vezetői, irányítói, pedagógusai,
 • a szakképzési centrum tanulói (beleértve a felnőttoktatásban álló személyeket is), kiemelten a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók és a roma származású tanulók, a HÍD programban tanulók és az azokkal foglakozó szakemberek,
 • a helyi cselekvési terv végrehajtásában szerepet játszó szakemberek, munkacsoporttagok, közvetetten intézményvezetők és pedagógusok,

 

A projekt fejlesztéseiben közvetetten érintettek továbbá:

 • foglalkoztatók, vállalkozások,
 • családok, szűkebb-tágabb társadalmi környezet,
 • Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, kiemelten a GINOP-6.2.2 és a GINOP-6.2.4 kiemelt projektek munkatársai,
 • civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, szakmai szervezetek, egyéb további szakmai szervezetek/szolgáltatók.

 

Eredmények:

A projekt végéig tananyagok alkalmazását célzó képzéseken részt vevő szakemberek száma: 103 fő

Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma: a szakképzési centrum tanulólétszámának minimum 5 %-a.

 

A tervezett fejlesztés hozzájárul a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentéséhez és az alapkészségek fejlesztésének támogatásához.

 

A megvalósítási helyszínek:
 • Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási  Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9024 Győr, Bem tér 20-22.
 • Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma, 9022 Győr, Bisinger sétány 32.
 • Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9023 Győr, Földes Gábor utca 34-36.
 • Győri SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma, 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.
 • Győri SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája, 9024 Győr, Örkény István utca 8-10.
 • Győri SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár utca 15.
 • Győri SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági Szakgimnáziuma, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6.
 • Győri SZC  Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma, 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

 

Projektmenedzsment tagjai:
Kiszner Levente  Kausitsné Kaszás Edina
GINOP 6.2.3-17 projektmenedzser GINOP 6.2.3-17 pénzügyi vezető
70/708-7659, 96/204-498 30/166-0544, 96/204-498
kiszner.levente@gyoriszc.hu kausitsne.edina@gyoriszc.hu
Nagy Adrienn
GINOP 6.2.3-17 tevékenységvezető
30/166-0545, 96/204-498
nagy.adrienn@gyoriszc.hu